Dobór odpowiedniego ścierniwa w procesie obróbki strumieniowo‑ściernej

Kluczowym elementem obróbki strumieniowo-ściernej jest dobór odpowiedniego ścierniwa. Choć nie jest to łatwe, każdy technolog produkcji może poradzić sobie z tym wyzwaniem samodzielnie. W zakładach najczęściej wykorzystuje się ścierniwa do piaskowania, a także ścierniwa do śrutowania, ponieważ są one bardzo wytrzymałe i pozwalają na uzyskanie oczekiwanych efektów na najwyższym poziomie.

Dobór ścierniwa do urządzenia

Pierwszą kwestią, którą należy rozpatrzyć w czasie wyboru medium ściernego jest używana do obróbki maszyna. Urządzenia projektowane i produkowane są z myślą o konkretnym ścierniwie. W śrutowniach wirnikowych skorzystać możemy wyłącznie ze śrutów metalicznych – kulistych bądź łamanych, choć i tutaj są wyjątki. Maszyny inżektorowe pozwolą nam użyć mediów mineralnych: elektrokorundu, granulatu szklanego czy mikrokulek szklanych; niekiedy również drobnego śrutu. Największy wybór mają posiadacze piaskarek ciśnieniowych, którzy korzystać mogą z całej gamy materiałów ściernych.

Najważniejszym krokiem w wyborze ścierniwa jest sprawdzenie, z jakim materiałem nasze urządzenie może pracować – użycie nieodpowiedniego grozi problemami z procesem, a nawet uszkodzeniem maszyny! W takiej sytuacji producent może odmówić naprawy gwarancyjnej ze względu na nieprawidłową eksploatację.

Rodzaj obrabianego detalu

Nie mniej ważną rzeczą jest dobór medium ściernego do obrabianego detalu. Pod uwagę wziąć musimy parametry takie jak:

  • materiał z jakiego wykonany jest detal;
  • kształt i gabaryty;
  • poziom zanieczyszczenia detalu;
  • oczekiwany efekt końcowy.

Optymalnym ścierniwem do obróbki stali czarnej jest śrut staliwny. W zależności od grubości stali i poziomu jej zabrudzenia dobierzemy ścierniwo o odpowiedniej granulacji i kształcie. Przykładowo do oczyszczania odlewów wybierzemy śrut kulisty o większej grubości, a więc energii kinetycznej; do oczyszczania cienkich blach z kolei drobny śrut łamany lub kulisty – zależnie od planowanej dalszej obróbki – które charakteryzują się większą dokładnością obróbki. Praca ścierniwem o zbyt dużej granulacji na cienkich blachach może doprowadzić do ich odkształcenia, a w skrajnych przypadkach przedziurawienia.

Do aluminium, metali kolorowych – miedzi, brązu, mosiądzu – i stali kwasoodpornej użyć należy ścierniw mineralnych, takich jak elektrokorund, granulat szklany czy mikrokulki szklane, dobranych w zależności od twardości materiału i oczekiwanych rezultatów. Unikać należy śrutów staliwnych i żeliwnych, które mogą wbijać się w powierzchnię, co jest niebezpieczne dla jej estetyki i trwałości nowych powłok ochronnych. Alternatywą są śruty ze stali nierdzewnej i chromowej, te jednak w procesie wykorzystuje się stosunkowo rzadko, ze względu na ich wysoką cenę. Ścierniwa do piaskowania użyjemy do piaskowania stali, drewna, szkła oraz części samochodowych, takich jak: silniki, elementy podwozia czy felgi.

Dalsza obróbka i pożądana chropowatość

Istotnymi aspektami w doborze odpowiedniego ścierniwa są pożądana chropowatość powierzchni, jej przeznaczenie lub dalsza obróbka detalu.

Odlewy i konstrukcje stalowe, w których uzyskać chcemy powierzchnię pozbawioną zendry hutniczej i widocznych oznak korozji, oczyszczać możemy – w zależności od posiadanego urządzenia – śrutem kulistym lub ścierniwem ostrokrawędziowym. Wybór granulacji zależy od grubości oraz oczekiwanego rozwinięcia powierzchni.

Powierzchnie przeznaczone do lakierowania należy obrabiać materiałem drobnym, łamanym – pozwala to na osiągnięcie odpowiednio wysokiej chropowatości, zwiększającej właściwości adhezyjne powierzchni. Podobny efekt można uzyskać przy pomocy niskiej granulacji śrutów okrągłych, wydłuża to jednak czas trwania i koszt procesu.

Powierzchnie wygładzone, satynowe lub wybłyszczone uzyskamy dzięki mikrokulkom szklanym, tych jednak użyjemy dopiero po wstępnym przygotowaniu powierzchni. Oczyszczanie detalu kulką szklaną jest możliwe, doprowadzi jednak do jej szybkiej degradacji.

Pomoc specjalisty

Wybór odpowiedniego ścierniwa jest procesem złożonym i zależy od wielu czynników. Należy kierować się w nim wytycznymi producenta maszyny, wiedzą i doświadczeniem. Nasi specjaliści chętnie pomogą dobrać Państwu odpowiednie medium ścierne, a także udzielą rad w kwestii usprawnienia i optymalizacji procesu.

Serdecznie polecamy nasze ścierniwa do piaskowania oraz ścierniwa do śrutowania. Na Państwa życzenie chętnie się spotkamy – po dokonaniu audytu maszyn i detali, wspólnie opracujemy odpowiednie rozwiązania. Zapewniamy pomoc profesjonalnych pracowników, którzy od wielu lat specjalizują się w tej dziedzinie – kliknij tutaj, aby uzupełnić formularz kontaktowy i umówić się na spotkanie.

UseChat