Śrut staliwny kulisty

Śrut staliwny kulisty wykorzystywany jest przede wszystkim do usuwania zendry hutniczej i starych powłok ochronnych, oczyszczania odlewów oraz wzmacniania struktury stali w procesie shot-peeningu.
Śrut staliwny kulisty
Śrut staliwny kulisty jest ścierniwem metalicznym o szerokim spektrum zastosowań. Należy on do najczęściej wykorzystywanych ścierniw w obróbce metali. Śrut kulisty wykorzystuje się głównie w automatycznych śrutowniach wirnikowych (z kołami rzutowymi), a także w kabinach i komorach ciśnieniowych. Celem użycia tego ścierniwa jest przygotowanie powierzchni do dalszej obróbki, np. nałożenia farb lub powłok ochronnych.  

Produkcja śrutu kulistego

Śrut staliwny kulisty powstaje w wyniku odlewania roztopionego staliwa, które następnie poddawane jest procesom ulepszania cieplnego – hartowania i odpuszczania. Dzięki temu wykazuje bardzo wysoką wytrzymałość i może być wielokrotnie wykorzystywany w cyklach obróbki strumieniowo-ściernej. Kulki mogą też być poddawane procesowi kruszenia, w którego efekcie powstaje śrut staliwny łamany. Twardość materiału według skali Vickersa wynosi 390-530 HV. Charakteryzuje go również duża intensywność obróbki.  

Rodzaje śrutu staliwnego kulistego

Śrut staliwny dzielimy na niskowęglowy i wysokowęglowy. Dodatkowo wyróżniamy dwa typy: kulisty i łamany. Śrut łamany sprawdza się przede wszystkim w bardziej „agresywnych” pracach, umożliwiając łatwe usuwanie starych powłok lakierniczych czy chropowacenie powierzchni. Śrut staliwny kulisty to materiał wykorzystywany głównie do wygładzania ostrych krawędzi w wyrobach hutniczych. W ofercie posiadamy dwa rodzaje ścierniwa kulistego: • Śrut kulisty wysokowęglowy, który charakteryzuje się efektywnym przekazywaniem energii, czyli wysoką intensywnością. Materiał ten sprawdza się przede wszystkim w usuwaniu starych powłok lakierniczych i oczyszczaniu elementów silnie skorodowanych. • Hybrydowy śrut staliwny VERA® produkowany przez niemiecką odlewnię Eisenwerk Würth GmbH. To innowacyjne ścierniwo łączy w sobie zalety materiałów wysoko i niskowęglowych. Dzięki temu zapewnia wysoką intensywność przy zachowaniu wysokiej żywotności.  

Zastosowanie

  • Usuwanie starych powłok ochronnych;
  • Usuwanie zendry hutniczej z blach i kształtowników;
  • Chropowacenie powierzchni metalowych przed malowaniem;
  • Shot-peening;
  • Czyszczenie odlewów staliwnych i żeliwnych.

Skład

C 0,8-1,2% Mn 0,35-1-2% Si > 0,4%
Śrut staliwny kulisty
S < 0,05% P < 0,05%  

Tabela rozsiewu

Granulacja Wielkość (średnia)
S 170 0,425 mm
S 230 0,600 mm
S 280 0,710 mm
S 330 0,850 mm
S 390 1,000 mm
S 460 1,180 mm
S 550 1,400 mm
S 660 1,700 mm
S 780 2,000 mm
 
UseChat