6 elementów kontrolnych w procesie śrutowania wirnikowego

Utrzymanie ciągłości pracy w zakładach produkcyjnych, w których prowadzona jest obróbka strumieniowo-ścierna odgrywa istotną rolę z punktu widzenia funkcjonowania firmy. Dlatego, żeby zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych przestojów w produkcji i zachować stałe tempo realizacji zleceń wskazana jest systematyczna kontrola wybranych elementów procesu.

śrutowanie - kontrola

W trakcie użytkowania maszyny do śrutowania należy zwrócić szczególną uwagę na:

  • Ilość ścierniwa – kontrola i zapewnienie optymalnej ilości materiału ściernego w lejach zasypowych to podstawa codziennej obsługi śrutownic. Pozwala uniknąć niezaplanowanych przerw w trakcie prowadzenia prac oczyszczania.
  • Łopatki – są podstawowymi elementami systemu rzutowego, które odpowiadają za podaż ścierniwa do kabiny, pełniąc ważną rolę w prawidłowym przebiegu procesu śrutowania. Duże siły działające na łopatki zwiększają obowiązek okresowych przeglądów poziomu ich zużycia.
  • Węże zasypowe – odpowiadają za transport ścierniwa, dlatego cykliczna kontrola ich szczelności pozwala na czas wykryć wszelkie nieprawidłowości i uszkodzenia widoczne gołym okiem. Przestoje pracy związane z pęknięciem węży, poluzowaniem obejm lub innymi uszkodzeniami są możliwe do uniknięcia, jeśli w porę zostaną zauważone, zgłoszone i naprawione.
  • Stan nasmarowania – optymalne nasmarowanie łożysk i podzespołów odpowiedzialnych za przenoszenie siły wpływa na niwelowanie tarcia oraz wszelkich oporów elementów pracujących w ruchu, co przyczynia się do wydłużenie ich żywotności.
  • Stan filtrów – prawidłowe funkcjonowanie układu filtracyjnego jest gwarantem bezpieczeństwa pracy i pozwala utrzymać efektywność śrutowania w odpowiednim zakresie. Dlatego okresowa kontrola filtrów powinna być przeprowadzana należycie, a zużyte części układu wymagające wymiany należy zastąpić nowymi.
  • Wyłożenia – zabezpieczają przed uszkodzeniami elementów wewnętrznych śrutownic wykonanych z materiałów o słabszej strukturze. Okresowy przegląd stanu eksploatacji wyłożeń zapewnia dłuższą żywotność maszyny do śrutowania, jak również wpływa na bezpieczeństwo pracy operatorów.

 

Jeśli podczas prowadzenia prac w śrutownicy zostaną stwierdzone nieprawidłowości działania wymienionych wyżej punktów kontrolnych, należy skontaktować się z serwisem maszyny, który zdalnie zaproponuje wstępne rozwiązanie usterki.

UseChat