7 elementów kontrolnych w procesie śrutowania pneumatycznego

Obróbka strumieniowo-ścierna w komorach pneumatycznych daje użytkownikowi bardzo wysoki poziom elastyczności. W tego typu rozwiązaniach technologicznych mamy możliwość oczyszczenia detali przestrzennych, które nie zmieszczą się w śrutownicach automatycznych. Dodatkową zaletą jest możliwość zmiany ścierniwa na inne lub zmianę jego frakcji. Aby proces ten przebiegał poprawnie, trzeba pamiętać o kilku elementach, które na bieżąco powinno się weryfikować.

 

Na czym polega śrutowanie pneumatyczne?

Śrutowanie pneumatyczne pomaga w oczyszczaniu powierzchni i przygotowaniu jej do dalszej obróbki. Proces ten o wiele bardziej angażuje człowieka niż śrutowanie wirnikowe. Pracownik za pomocą specjalnych dysz napędza ścierniwo sprężonym powietrzem i kieruje je na powierzchnię oczyszczanego detalu. To sprawia, że śrutowanie pneumatyczne jest bardzo wszechstronne – pracownik ma większą kontrolę nad kierunkiem oraz „mocą” oczyszczania powierzchni. Na bieżąco może również sprawdzać czystość obrabianego detalu. Niestety, przy braku doświadczenia operatora musimy liczyć się z brakiem powtarzalności oczyszczanych elementów.

 

Jakiego ścierniwa użyć w procesie śrutowania pneumatycznego?

Na podstawie materiału oraz stopnia zanieczyszczenia należy dobrać odpowiednie ścierniwo do procesu oczyszczania pneumatycznego. Jednymi z najpopularniejszych mediów ściernych są materiały wykonane z metali (np. śrut staliwny kulisty VERA® lub śrut łamany DIAMANT). Zapewniają one dokładne zdzieranie starych powłok ochronnych i skutecznie usuwają rdzę. Kolejnym typem ścierniw często wybieranych przez użytkowników maszyn są ścierniwa szklane, np. kulki szklane lub granulat szklany. Te media ścierne nie powodują wtrąceń metalicznych oraz pozwalają uzyskać satynową, wybłyszczoną powłokę. Do śrutowania pneumatycznego można również wykorzystać elektrokorund.

 

Śrutowanie pneumatyczne – elementy kontrolne

Prowadząc proces śrutowania pneumatycznego należy zwrócić uwagę na:

1. Bezpieczeństwo stanowiska pracy – miejsce pracy powinno być wolne od luźnych przedmiotów, które mogą doprowadzić do utraty stabilności operatora. Należy usunąć wszelkie narzędzia, butelki, pojemniki, itd.

2. Wąż podający ścierniwo – wszelkie nieszczelności węża powinny być na bieżąco naprawiane, aby uniknąć marnowania ścierniwa.

3. Ilość materiału ściernego – systematyczna kontrola zasypu zbiornika zapewnia stałą pracę operatora, a także chroni przed zbyt wysoką eksploatacją części.

4. Stan gumowych wyłożeń – dobry stan wyłożeń zapobiega nadmiernemu zużyciu maszyny i zmniejsza siłę rzutową ścierniwa.

5. Zapylenie w komorze – należy zadbać o właściwe działanie układu filtracyjnego i systematyczny przegląd, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia operatora.

6. Stan kalibracji dyszy – odpowiednio skalibrowana dysza zapewnia optymalny i założony w specyfikacji przepływ ścierniwa.

7. Stan oświetlenia – poziom natężenia i jakość światła wpływają na bezpieczeństwo operatora oraz umożliwiają prawidłową i bieżącą weryfikację obrabianych powierzchni

 

Sprawne przeprowadzenie śrutowania pneumatycznego opiera się na kontroli i utrzymywaniu w należytym stanie elementów potrzebnych do tego procesu. Jeśli pracownik będzie zwracał uwagę na wyżej wymienione kwestie, zwiększy swoje bezpieczeństwo oraz efektywność przeprowadzanych realizacji.

 

W Centrum Usługowym Alumetal-Technik wszystkie usługi wykonywane są według zasad BHP oraz przepisów dotyczących jakości. Jeśli interesuje Cię zlecenie obróbki strumieniowo-ściernej skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy (kliknij tutaj) lub pod nr. telefonu: +48 781 819 818.

 

UseChat