Szanowni Państwo. Dostajemy informacje o próbach podszywania się pod firmę Alumetal-Technik przez zagraniczne firmy. Prosimy o sprawdzanie nadawców wiadomości, które mogą Państwo otrzymać na swoje skrzynki mailowe. Jeżeli otrzymają Państwo maila, którego nadawcą jest ktoś inny niż Alumetal-Technik nie należy otwierać załączników. Podejmujemy odpowiednie kroki w tej sprawie.

Szanowni Państwo. Dostajemy informacje o próbach podszywania się pod firmę Alumetal-Technik przez zagraniczne firmy. Jeżeli otrzymają Państwo maila, którego nadawcą jest ktoś inny niż Alumetal-Technik nie należy otwierać załączników. Podejmujemy odpowiednie kroki w tej sprawie.

Czy ścierniwo do śrutowania może być niebezpieczne?

Śrutowanie jest popularnym rodzajem obróbki w branży przemysłowej, wykorzystywanym do oczyszczania powierzchni, usuwania zanieczyszczeń oraz przygotowania podłoża przed malowaniem. Jednak jak w każdym procesie technologicznym, istnieją zagrożenia związane nie tylko z samą czynnością, ale również ze ścierniwem. Warto zrozumieć te potencjalne ryzyka i odpowiednio nimi zarządzać, aby zapewnić bezpieczeństwo pracowników oraz środowiska.

Jakie zagrożenia występują podczas śrutowania?

Praktycznie każda praca fizyczna łączy się z potencjalnym zagrożeniem dla pracownika. Dotyczy to również śrutowania. W firmach zajmujących się obróbką powierzchni istnieją specjalne wymogi, których trzeba przestrzegać zgodnie z zasadami BHP.

Podstawowe zagrożenia podczas śrutowania można podzielić na 3 grupy:

  1. Zagrożenia związane z pyłem – proces śrutowania generuje duże ilości pyłu. Ten może zawierać cząstki ścierniw, substancje powstające w wyniku reakcji chemicznych oraz zanieczyszczenia pochodzące z oczyszczanej powierzchni. Wdychanie pyłów może prowadzić do problemów zdrowotnych, zwłaszcza jeśli ścierniwo zawiera szkodliwe substancje, takie jak ołów czy azbest.
  2. Zagrożenia mechaniczne — sama czynność śrutowania może być niebezpieczna dla pracowników. Wypadki zdarzają się głównie z powodu niewłaściwego ustawienia maszyn lub braku odpowiednich procedur bezpieczeństwa. Dlatego tak ważny jest strój ochronny. Niekontrolowany strumień ścierniwa może spowodować urazy skóry, oczy, czy uszkodzenia słuchu.
  3. Eksplozje i pożary: Niektóre rodzaje ścierniw, zwłaszcza te o metalicznej naturze, mogą stanowić ryzyko wybuchu lub pożaru. Więcej na ten temat przeczytasz w naszym artykule pt. „Zagrożenie pożarem w procesie śrutowania”.

Śrut zamiast piasku

Tradycyjnie w procesach śrutowania stosowano piasek jako ścierniwo. Jednak ze względu na ryzyko chorób płucnych (np. pylicy) związanych z wdychaniem pyłu krzemionkowego, obecnie zastępuje się go bardziej bezpiecznymi ścierniwami. Unia Europejska zabroniła używania piasku – firmy, które nadal stosują to medium ścierne, robią to wbrew prawu. Śrut staliwny, żeliwny, kulki szklane czy granulaty z tworzyw sztucznych są popularnymi i zdrowszymi alternatywami dla piasku.

Odpady po śrutowaniu

Istotnym aspektem, który jest często pomijany lub niedoceniany, to zarządzanie odpadami po procesie śrutowania. Zależy to głównie od rodzaju użytego ścierniwa i oczyszczanej powierzchni. Niewłaściwa utylizacja może prowadzić do zanieczyszczenia gleby i wód, a także stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dlatego konieczne jest przestrzeganie odpowiednich przepisów regulujących gospodarkę odpadami oraz wybieranie ścierniw przyjaznych dla środowiska. Jeśli poszukujesz firmy zajmującej się odbiorem odpadów, skontaktuj się z nami (kliknij tutaj).

Mikrokulka szklana bez ołowiu

W ostatnich latach coraz większą popularność zyskuje mikrokulka szklana, a w szczególności w wersji bez zawartości ołowiu. Mikrokulka szklana bez ołowiu jest nie tylko skuteczna w procesie śrutowania, ale także bardziej ekologiczna i bezpieczna dla zdrowia. Minimalizuje ryzyko związków ołowiu dostających się do środowiska i organizmów. Podczas zakupu kulki szklanej dokładnie sprawdź jej skład chemiczny. Przed zamówieniem możesz poprosić o kartę charakterystyki ścierniwa lub dopytać sprzedawcy o szczegóły.

Proces śrutowania, mimo swojej skuteczności, może wiązać się z poważnymi zagrożeniami. Dlatego tak ważne jest stosowanie odpowiednich środków bezpieczeństwa oraz wybieranie ekologicznych i efektywnych ścierniw, np. wysokowydajnego śrutu staliwnego. Unikanie mikrokulek szklanych z ołowiem lub piasku przyczynia się do bardziej odpowiedzialnego podejścia do śrutowania. Natomiast zapewnienie odpowiednich warunków pracy oraz właściwa utylizacja odpadów pozwolą na minimalizację potencjalnych zagrożeń związanych z tym procesem, co w efekcie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

UseChat