Dlaczego kontrola i analiza w procesie śrutowania są aż tak ważne?

Bardzo często proces śrutowania jest traktowany marginalnie, mimo tego, że wymaga on wielu analiz i kontroli, dzięki którym staje się on bardziej wydajny.

Brak kontroli procesu śrutowania

W czym tkwi problem? Wielu Klientów nie skupia się na procesie śrutowania, co jest jednoznaczne z brakiem jakichkolwiek pomiarów. Dlaczego tak się dzieje? Nie wszyscy wiedzą, jak rozpatrywać ten proces i po co go analizować. Traktując śrutowanie jako czynność, użytkownicy maszyn zazwyczaj zwracają uwagę na zakup śrutu wtedy, gdy jest on potrzebny. Postrzegając go jako złożony proces, sprawdzają dodatkowe czynniki, między innymi ilość elementów do śrutowania oraz czas pracy maszyny. Jednak oprócz podstawowych działań, ważne jest systematyczne kontrolowanie maszyny i pracującego w niej ścierniwa.

 

Kontrola śrutownicy – na czym się skupić?

Podczas monitorowania procesu śrutowania należy skupić się na tym, czy maszyna oraz jej części działają poprawnie. Nieprawidłowości często można rozpoznać po dźwięku, jaki wydaje maszyna, ale najlepszą metodą jest sprawdzenie śrutownicy w przedstawionych poniżej aspektach:

1. Ocena ogólna maszyny – w zależności od wielkości, kształtu i budowy maszyny można skontrolować jej stan na różne sposoby. W każdym przypadku obserwacja powinna skupić się na tym, czy maszyna nie jest dziurawa oraz w jakim stanie są widoczne elementy (np. wyłożenia wewnętrzne, rolotoki, podłoga, pas gumowy, łopatki, etc.).

2. Separator – jego zadaniem jest wychwytywanie zanieczyszczeń, dlatego warto codziennie sprawdzać, czy działa on poprawnie. Źle ustawiony separator powoduje: nadmierne zużycie elementów maszyny, niewłaściwy rozmiar miksu operacyjnego, mniejsze doczyszczanie, dłuższy czas czyszczenia, zapylenie lub zapiaszczenie w przypadku odlewnictwa.

3. Turbiny – ich kontrola to przede wszystkim sprawdzenie, jak długo pracowały i jakie mają obciążanie. Każda turbina powinna mieć podawaną właściwą ilość materiału ściernego. Gdy w zbiorniku znajdzie się za mało śrutu, proces będzie nieefektywny.

Analiza śrutu kluczem do sukcesu.

Kolejną kwestią dotyczącą kontroli procesu śrutowania jest zbadanie ścierniwa. Zdarza się, że użytkownicy śrutownic dosypują materiał ścierny w złych interwałach lub nie zwracają uwagi na to, że śrut wyjeżdża z maszyny na lub w detalach. Każdy kilogram właściwie zużytego ścierniwa to oszczędność, dlatego oprócz podstawowych obserwacji ważne są pomiary:

1. Pomiar mieszanki operacyjnej w separatorze – wpływa na długość czasu śrutowania, intensywność i dokładność obróbki.

2. Pomiar chropowatości na detalu – mówi nam o tym, czy powierzchnia jest właściwie przygotowana pod nakładanie powłok ochronnych.

3. Pomiar pyłu – wskazuje na to, czy filtr jest właściwie ustawiony. Ponadto, jeżeli jest go za dużo – Klient nie śrutuje efektywnie.

 

Dzięki dokładnym kalkulacjom łatwiej jest określić m.in. stan maszyny, czy też zapotrzebowanie na ścierniwo, co przekłada się na zredukowanie wydatków w procesie obróbki strumieniowo-ściernej. Kontrola i analiza mają na celu zdefiniowanie wszelkich nieprawidłowości, które wydłużają czas śrutowania oraz zmniejszają koszty dotyczące zakupu komponentów i ewentualnych napraw.

 

Nasz zespół może pomóc Państwu w ustabilizowaniu procesu śrutowania poprzez jego kontrolę i analizę. Wspólnie z Klientami wyznaczamy cele, które następnie realizujemy. Wierzymy, że śrutowanie to proces, który powinien być efektywny i możliwie najbardziej ekonomiczny.

Klikając w ten link, możecie umówić się Państwo na niezobowiązującą rozmowę z naszym Doradcą, który pomoże zdefiniować stan obecny procesu śrutowania w Waszej firmie.

 

UseChat