Jak ustawić kąty turbin? 3 najpopularniejsze metody

Śrutowanie to złożony proces składający się z wielu działań warunkujących jego efektywność. Jednym z priorytetów jest ustawienie kątów już na etapie produkcyjnym, czyli w momencie kompletowania maszyny. Ważne jest, aby ta czynność odbywała się przed pierwszym rozruchem śrutownicy. Ustawienie i skalibrowanie kątów turbin należy zrobić w oparciu o materiał ścierny, z którego docelowo będzie korzystał użytkownik maszyny.

Niestety, wielu producentów nie zwraca na to uwagi. Maszyna zasypywana jest ścierniwem dopiero u Klienta i wtedy też ustawiane są kąty. Montaż nowej maszyny do śrutowania powinien być maksymalnie krótki, a takie działanie wpływa na jego wydłużenie.

 

Skutki źle ustawionych kątów turbin

Jednym z najczęściej podawanych skutków błędnego ustawienia kątów jest częściowe oczyszczenie detali – zamiast kierować śrut na detal, maszyna może śrutować wyłożenia wewnętrzne. W przypadku śrutownicy zawieszkowej, ścierniwo kierowane jest na sufit lub podłogę w większym stopniu, niż na elementy znajdujące się w kabinie. Jeśli detale są niedośrutowane ze względu na błędne ustawienie kątów turbin, należy ponownie umieścić je w śrutownicy i włączyć kolejny cykl śrutowania. Reasumując – wydłużenie czasu śrutowania to znaczący wzrost kosztów związanych z eksploatacją maszyny, materiałem ściernym oraz energią elektryczną.

 

Kolejną kwestią i jednocześnie następstwem śrutowania wyłożeń zamiast detali jest ich uszkodzenie. Wymiana wyłożeń (zwłaszcza w śrutownicy przelotowej, gdzie dokładnie nie widać ustawień kątów) generuje bardzo duże koszty. Firma musi liczyć się z przestojem maszyny, zakupem nowych wyłożeń, a także opłatą za usługi serwisowe.

turbiny MT 350

 

Jak weryfikować ustawienie kątów?

Istnieje kilka sposobów na zweryfikowanie kątów turbin:

1. Malowanie kabiny lub blachy

Jest to najlepsza metoda, do której wystarczy zakupić najtańszą farbę. W maszynie stołowej, zawieszkowej oraz bębnowej należy pomalować kabinę najlepiej na jasny kolor. Następnym krokiem jest wyłączenie wszystkich turbin i włączenie po kolei każdej z nich w celu sprawdzenia obszarów wyśrutowanych tylko przy użyciu jednej turbiny.

 

Włączenie jednej turbiny ➡ Śrutowanie ➡ Sprawdzanie wyśrutowanych obszarów ➡ Zamalowanie wyśrutowanych obszarów ➡ Włączenie drugiej turbiny ➡ itd…

 

W śrutownicy przelotowej nie widać tego, co się dzieje w kabinie. Najprostszym rozwiązaniem jest przepuszczenie przez nią pomalowanej z jednej strony blachy, która zajmie szerokość całej maszyny. W ten sposób można sprawdzić, na jaki zakres tej blachy kierowane jest ścierniwo. Zbyt mały obszar wyśrutowania oznacza, że kąty są źle ustawione.

2. Kamera termowizyjna

Bieżące, ale nie za bardzo precyzyjne sprawdzenie kątów turbin. Kamera pokazuje, w których miejscach kabina jest nagrzana. Miejsce wskazujące najwyższą temperaturę oznacza, że właśnie tam dostaje się najwięcej śrutu.

3. Wizja lokalna

Do maszyny zawieszkowej, bębnowej lub stołowej można po prostu wejść lub do niej zajrzeć. Opinię dotyczącą ustawienia kątów turbin wystawia się na podstawie ich obejrzenia. Tę metodę można połączyć z użyciem kamery termowizyjnej.

kamera termowizyjna

 

Regulacja i serwis kątów turbin

Żeby poprawnie ustawić kąty, w każdej turbinie trzeba popracować podajnikiem materiału ściernego. Podajnik odpowiada za to, w jakim momencie (i miejscu) śrut będzie dostawał się na poszczególne łopatki. Liczba przeprowadzonych operacji zależy od ilości turbin w śrutownicy. W przypadku dużych maszyn, sprawdzenie i regulacja turbin mogą zająć cały dzień. Im mniejsza maszyna, tym mniej pracy techników serwisowych.

regulacja kątów turbin

 

Nasza firma oferuje usługi serwisowe i doradztwo techniczne. Zapewniamy przegląd kątów turbin i w razie potrzeby ich prawidłowe ustawienie. W celu ustalenia szczegółów współpracy zapraszamy do kontaktu (kliknij tutaj, aby przejść do zakładki „Kontakt”).

UseChat