Jak wybrać urządzenia i materiały do obróbki powierzchni?

Wybór ścierniwa i maszyn do oczyszczania detali to duże wyzwanie dla każdej firmy związanej z metalurgią. Tym bardziej, że każda branża zajmująca się obróbką powierzchni ma inne cele oraz potrzeby, które wpływają na zakup odpowiednich śrutownic wirnikowych czy też śrutu lub ścierniwa mineralnego. Na co więc zwrócić uwagę przygotowując się do zaopatrzenia swojego działu produkcyjnego?

Co wpływa na wybór ścierniwa i śrutownic?

Wybór ścierniwa metalicznego lub mineralnego, a także oczyszczarek zależy przede wszystkim od:

• oczyszczanych komponentów – w każdej branży różni się ich wielkość, kształt i materiał, z jakiego są wykonane;

• celu oczyszczania – niektóre branże chcą osiągnąć na powierzchni daną klasę czystości lub chropowatość, w zależności od planowanej późniejszej obróbki

• celów produkcyjnych – takimi celami dla firm z różnych branż mogą być szybkość wykonania zlecenia lub bardzo wysoka jakość (np. poziom wysrebrzenia lub pozbycie się zendry hutniczej).

Z uwagi na wolumen produkcyjny w niektórych branżach (np. konstrukcji stalowych czy maszyn rolniczych) ważne jest wprowadzenie jak największych oszczędności. W tym przypadku rekomendujemy spojrzenie na koszty roczne procesu śrutowania. Ujęcie roczne pozwoli efektywnie porównać wydatki na materiały, serwis i zużycie urządzeń – w podsumowaniu miesięcznym nie widać różnic w zamawianych tonażach i kosztach materiałów i maszyn.

Śrutowane detale a wybór oczyszczarki i ścierniwa

Wybranie materiałów ściernych oraz oczyszczarki wirnikowej z uwagi na oczyszczane detale jest sprawą oczywistą. Dla firm produkujących śruby, wkręty lub małe detale bez możliwości zawieszenia najlepszym rozwiązaniem będzie śrutownica bębnowa. Umożliwia ona równomierne oczyszczenie każdego miejsca na przedmiocie dzięki powolnemu obracaniu pasa. Dodatkowo przy śrutowaniu małych lub skomplikowanych elementów zalecane jest użycie śrutu o małej granulacji. W branży konstrukcji stalowych i maszyn rolniczych, które często śrutują elementy średniej wielkości lub długie, dobrym wyborem będzie śrutownica przelotowa lub zawieszkowa z ruchomym blokiem turbin.

Cele oczyszczania a wybór ścierniwa

Dobór frakcji ścierniwa jest zależny od tego, co użytkownik chce osiągnąć na powierzchni. Jeżeli detale śrutowane są w celu późniejszego malowania proszkowego, zalecana chropowatość powinna mieścić się w przedziale od 25 do 50 Rz. Dla malowania ciekłego jest podobnie – im grubsza warstwa farby, tym wyższa chropowatość. Jeśli detal ma być bardziej ozdobny i estetyczny, można użyć mniej farby. Jest to równoznaczne z osiągnięciem mniejszej chropowatości podczas procesu śrutowania. Jeżeli detal w późniejszym czasie będzie wystawiony na trudne warunki atmosferyczne (wiatr, częste opady deszczu), to wtedy chropowatość musi być wyższa, aby zwiększyć przyczepność farby. Jednym z wyjątków jest branża maszyn rolniczych. Ponieważ maszyny są często użytkowane w trudnych warunkach, powłoka niszczy się szybko niezależnie od grubości farby i chropowatości.

Jak przełożyć wybór oczyszczarki i śrutu na cele produkcyjne?

W niektórych branżach chropowatość, wielkość i kształt detali nie mają takiego znaczenia jak osiągnięcie wcześniej założonych celów biznesowych. Przykładem są odlewnie i kuźnie, gdzie ważne jest szybkie pozbycie się zendry odlewniczej z detali oraz jak najszybsze oczyszczenie odlewów. Dlatego dla nich najlepszym rozwiązaniem jest śrut w granulacji 2.0-2.8 (np. śrut kulisty VERA® XL). W cynkowniach, aby nie zdegradować warstwy cynku używa się drobniejszej frakcji – małe granulacje sprawiają, że detal zostaje omieciony.

Przykłady śrutów wybieranych przez niektóre branże

W poniższej tabeli można znaleźć śrut oraz jego granulacje najczęściej wybierane przez naszych Klientów z przykładowych branż.

BRANŻA
ŚCIERNIWO
GRANULACJA (w mm)
Konstrukcje stalowe śrut staliwny kulisty VERA® / śrut łamany DIAMANT 0.6-1.0, 0.8-1.25, 1.0-1.6 / 0.4-0.8, 1.0-1.6
Maszyny rolnicze śrut staliwny kulisty VERA® / śrut łamany DIAMANT 0.3-0.6, 0.6-1.0, 08-1.25 / 0.3-0.6
Odlewnie śrut staliwny kulisty VERA® 1.6-2.24, 2.0-2.8
Cynkownie śrut staliwny kulisty VERA® / śrut łamany DIAMANT 0.3-0.6, 0.4-0.8 / 0.2-0.4, 0.3-0.6, 0.4-0.8
Przemysł spożywczy mikrokulki szklane w zależności od typu detali – cały zakres frakcji
Górnictwo / odkuwki śrut staliwny kulisty VERA® 0.8-1.25, 1.0-1.6
Kominki, kotły śrut staliwny kulisty VERA® / śrut łamany DIAMANT 0.4-0.8, 0.6-1.0 / 0.2-0.4, 0.3-0.6

Warto wspomnieć, że są to przykłady granulacji wybrane na podstawie dotychczasowych Klientów Alumetal-Technik. Dobór ścierniwa i śrutownic zależy od indywidualnego zapotrzebowania. W tym celu warto skontaktować się z naszymi Doradcami, którzy na podstawie zebranych informacji pomogą przyspieszyć proces śrutowania i wprowadzić do niego oszczędności – tym bardziej w czasach ciągle wzrastających cen stali.

Aby otrzymać informacje na temat przykładów rozwiązań dla danej branży, zapraszamy do wypełnienia formularzu kontaktowej (wystarczy kliknąć tutaj), lub wysłać mail na adres: :mailto:info@alumetal-technik.com

UseChat