Odpady po farbach proszkowych – odbiór, utylizacja, recykling

Malowanie proszkowe to jedna z najlepszych metod pokrywania powierzchni powłoką ochronną. Jest korzystna cenowo, trwała i bardzo estetyczna. Jednak po farbach proszkowych, tak jak w przypadku innych produktów, pozostają odpady, które należy przekazać do odbioru i utylizacji lub recyklingu. Przeczytaj artykuł i dowiedz się:

  • Jak zlecić odbiór zużytych proszków zgodnie z prawem?
  • Na czym polega utylizacja i recykling odpadów po farbach proszkowych?

Jak przekazać do odbioru zużyty proszek?

Najlepszym sposobem na przekazywanie odpadów po farbach proszkowych jest umieszczanie ich w oryginalnych opakowaniach. Wtedy firma, która odbiera proszki ma dostęp do informacji umieszczonych na produkcie. Na tej podstawie można łatwo przeanalizować, czy odpad nadaje się do odzysku lub utylizacji. Odpady powinny być suche i nie mieszane z innymi resztkami po obróbce, np. metalami ciężkimi lub substancjami niebezpiecznymi. Kategorycznie nie wolno łączyć ich z pyłami po obróbce aluminium, które są wybuchowe. Po segregacji można zamówić usługi firmy, zajmującej się przekazywaniem wyżej wymienionych pozostałości do utylizacji lub recyklingu.

Utylizacja i recykling odpadów

Nie każde odpady muszą być od razu utylizowane. Niektóre z nich, takie jak farba proszkowa, mogą być aplikowane ponownie. Takie rozwiązanie stosuje się m.in. na detalach, które nie mają dużych wymagań jakościowych oraz kiedy kolor powierzchni nie jest ważny. Powtórnie zużyte proszki przekazywane są do utylizacji lub przetworzenia. Jednak składowanie i spalanie odpadów obciąża środowisko i jest kosztowne. Właśnie dlatego zleca się ich odbiór specjalistycznym firmom. Na podstawie wymogów prawnych specjaliści decydują, które odpady są przeznaczone do unieszkodliwiania, a które do odzysku. Wiele firm dąży to przetwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystywania, ponieważ ta forma jest bezpieczna dla środowiska i człowieka.

Gdzie wykorzystuje się przetworzone odpady po farbie?

Odpowiednie ciśnienie i temperatura sprawiają, że odpady po farbach proszkowych się utwardzają. Dlatego te, które zostały poddane recyklingowi wykorzystuje się w kilku gałęziach przemysłu. Główne zastosowanie mają w branży motoryzacyjnej, przy produkcji elementów akustycznych. Najnowszy pomysł na przetworzenie odpadów po farbach proszkowych został przedstawiony przez naukowców z Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF w Magdeburgu. Polega on na spalaniu odpadów w specjalnym piecu i uzyskiwaniu z nich energii. Paliwem mogą być resztki farb, proszki polimerowe i wióry z drewna, a rozwiązanie pozwala zaoszczędzić na kosztach gazu ziemnego oraz usunięcia odpadów. Prognozuje się, ze w przyszłości będzie to najbardziej opłacalną formą recyklingu odpadów.

Na tę chwilę w Polsce najpopularniejszym sposobem na pozbycie się odpadów jest przekazanie ich firmie zewnętrznej. Jeśli szukasz firmy do współpracy w tym zakresie, skontaktuj się z naszym Doradcą (kliknij tutaj, aby przejść do danych kontaktowych).

UseChat