Śrut staliwny VERA® w optymalizacji procesu śrutowania

Optymalizacja obróbki strumieniowo-ściernej to nadrzędny cel Alumetal‑Technik. Udoskonalić można wiele aspektów śrutowania, m.in: jakość i powtarzalność powierzchni, zużycie ścierniwa, czas oraz koszt procesu. Jednym z najważniejszych kroków w tym kierunku jest dobór odpowiedniego ścierniwa, takiego jak hybrydowy śrut staliwny kulisty VERA®.

Śrut kulisty VERA® opracowany został w niemieckiej odlewni Eisenwerk Wuerth GmbH, gdzie produkowany jest od ponad 40 lat. Założenie projektantów było proste – stworzyć najlepszy kulisty śrut staliwny. Bez żadnych kompromisów.

 

Skład chemiczny i właściwości śrutu VERA®

Pierwszą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę jest skład chemiczny śrutu staliwnego VERA, któremu zawdzięcza on miano hybrydowego.

C % Si % Mn %
Śrut niskowęglowy 0,1 0,15 0,15
VERA® 0,14-0,18 0,75 0,5
Śrut wysokowęglowy >0,8 0,7 0,6

 

Jak widać VERA® cechuje się zawartością węgla zbliżoną do śrutu niskowęglowego. Dodatkowo śrut VERA® jest hartowany i odpuszczany w ściśle kontrolowanych warunkach, co nadaje mu strukturę bainityczną. Połączenie składu chemicznego i struktury wewnętrznej nadaje ścierniwu interesujące właściwości – śrut staliwny VERA® nie kruszy się i nie odkształca, a jedynie powoli ściera w czasie procesu. To ważne z kilku powodów: przewidywalne i stabilne zużycie pozwala na uzyskanie wysokiej i powtarzalnej jakości obróbki przy jednoczesnym wydłużeniu żywotności śrutu i elementów eksploatacyjnych maszyn z którymi materiał ścierny ma styczność.

 

Twardość śrutu kulistego

Kolejną cechą śrutu VERA®, która ma duży wpływ na przebieg procesu śrutowania, jest twardość. Skład chemiczny i proces produkcyjny sprawiają, że ten parametr śrutu VERA® ulega zwiększeniu w czasie pracy. Poniżej porównanie z twardościami standardowych śrutów kulistych:

HV HRC
HC 390-530 40-51
LC 400-470 40-45
SV nowe ziarno 420-480 42,7-47,7
SV mieszanka robocza 460-520 46,1-50,5

 

Duża twardość śrutu VERA® i fakt, że nie kruszy się w procesie sprawiają, że jest to materiał najbardziej optymalny w procesach obróbki strumieniowo-ściernej, w tym shot-peening.

 

Wysoka kultura pracy

Śrut staliwny VERA® oczyszczany jest z zendry i zabrudzeń, które powstają na etapie produkcji, dzięki czemu zapylenie w czasie procesu ograniczone jest do minimum. Pośród wielu zalet, takich jak zmniejszone zużycie filtrów i mniej zapylona powierzchnia, najważniejszym jest większe bezpieczeństwo i komfort pracy operatora.

Zastosowanie hybrydowego śrutu VERA® ulepszy każdy proces, materiał ten zalecany jest zarówno w procesach wirnikowych jak i pneumatycznych. Został on sprawdzony przez Klientów z wielu gałęzi przemysłu, w tym automotive, odlewnictwa, produkcji maszyn rolniczych, butli gazowych, gaśnic, sprężyn i konstrukcji stalowych. VERA® to nowoczesny śrut kulisty, który daje operatorowi większą kontrolę, podnosi jakość oczyszczenia powierzchni i ułatwia uzyskanie pożądanej chropowatości, jednocześnie minimalizując zużycie elementów roboczych urządzenia.

 

Osoby zainteresowane testami i zakupem wysokiej jakości hybrydowego śrutu staliwnego kulistego VERA® zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego – wystarczy kliknąć tutaj.

UseChat