Utylizacja odpadów po obróbce powierzchniowej

Odpady są efektem ubocznym w każdej firmie zajmującej się produkcją przemysłową. Co jakiś czas należy zlecać ich odbiór, aby następnie je zutylizować. Dotyczy to również firm działających w branży obróbki strumieniowo-ściernej. Jak się okazuj, odbiór i utylizacja odpadów to dosyć duży problem. Na rynku jest niewiele rzetelnych firm przetwarzających odpady, w związku z tym niektóre firmy decydują się je dłużej magazynować lub „przetwarzać” po swojemu. Niestety takie działania generują niepotrzebne koszty lub zanieczyszczenie środowiska. Jak więc prawidłowo przekazywać odpady do utylizacji?

Odpady po śrutowaniu a środowisko

Rozwój technologiczny kojarzy się głównie z optymalizacją procesów w firmach. Jednak z innowacjami wiąże się też szkodliwy wpływ człowieka na środowisko. Właśnie dlatego urzędy i organizacje międzynarodowe wprowadzają restrykcje dotyczące recyklingu. Firmy zobowiązane są do segregowania, oddawania oraz przetwarzania odpadów – szczególnie tych niebezpiecznych dla ludzi i środowiska. Do odpadów niebezpiecznych kwalifikują się te, które posiadają co najmniej jedną z poniższych cech:

  • szkodliwość dla zdrowia (w tym działanie rakotwórcze i drażniące);
  • wybuchowość / łatwopalność;
  • utlenialność;
  • toksyczność / ekotoksyczność;
  • infekcyjność;
  • działanie żrące;
  • teratogenność / mutagenność.

Recykling materiałów przemysłowych stanowi duże wyzwanie dla zakładów produkcyjnych. Wielu kierowników produkcji zastanawia się więc, jak transportować odpady niebezpieczne, aby nie stanowiły zagrożenia?

Odbiór i transport odpadów

Każdy rodzaj odpadów wymaga specjalnego transportu. Trzeba wziąć pod uwagę ich stan skupienia , właściwości fizyczne i chemiczne oraz poziom stwarzanego zagrożenia. Dodatkowo należy umieścić je w odpowiednich pojemnikach (folie, beczki, kartony, worki, itp.). W zależności od specyfiki odbieranych substancji, materiałów lub sprzętów, samochód musi być odpowiednio zabezpieczony. Do przewozu odpadów niebezpiecznych, których cechy opisaliśmy powyżej, należy uzyskać specjalne pozwolenia, a następnie odnawiać je co 10 lat. Warto wspomnieć, że podczas odbioru odpadów zgodnie z prawem, firma zlecająca powinna dostać kartę ich przekazania.

Usługi odbioru i utylizacji odpadów

Od niedawna w naszej ofercie znajdziesz usługę odbioru i utylizacji odpadów po obróbce powierzchniowej. Cały proces jest krótki i polega na:

  • Ustaleniu szczegółów dotyczących odbioru (rodzaj odpadu, ilość, opakowanie, kod).
  • Przygotowanie wyceny oraz ustalenie terminu odbioru.
  • Przekazanie odpadów, karty i wystawienie faktury.

Odbiór i utylizacja odpadów skierowana jest głównie do firm, które działają w obszarach przedstawionych na poniższej grafice:

Jeśli interesują Cię takie usługi, wypełnij formularz kontaktowy (kliknij tutaj). Chętnie pomożemy Ci w transporcie odpadów, które są wytwarzane przez Twój zakład.

UseChat