Pomiary wykorzystywane w procesie śrutowania

Firmy zajmujące się obróbką strumieniowo-ścierną często zapominają o jednej z najważniejszych czynności – analizie procesu śrutowania. To pozwala nie tylko wprowadzić oszczędności, ale również zwiększyć efektywność. Kontrola nad procesem wymaga systematycznych pomiarów. Które z nich są najczęściej wykorzystywane w przedsiębiorstwach z branży metalurgii? Jakie są niezbędne do prawidłowego zarządzania? Wszystkiego dowiesz się w dzisiejszym artykule.

Analiza sitowa – podstawa pomiarów

Aby pozyskać przydatne dane dotyczące procesu śrutowania, warto zacząć od przeprowadzenia analizy sitowej. Jest to metoda, która polega na rozdzielaniu materiału ściernego na ziarna o różnej wielkości dzięki przesiewaniu ich przez sita. Dzięki wynikom analizy sitowej można dowiedzieć się:

  • Jaki jest stopień zaolejenia ścierniwa;
  • Jakich ziaren w mieszance operacyjnej jest za dużo;
  • Czy ścierniwo łamane zaokrągla się podczas procesu (i na odwrót: czy ścierniwo kuliste zmienia się w ostrokrawędziowe);
  • Ile pyłu znajduje się w mieszance operacyjnej;

Powyższe dane dają mnóstwo wskazówek w celu ulepszenia procesu śrutowania. Dodatkowo są podstawą do wykonania następnych pomiarów, tworzących wspólną całość.

Jak mierzyć chropowatość powierzchni?

Oprócz analizy sitowej warto systematycznie sprawdzać chropowatość. Pomiar profilu powierzchni odbywa się przy pomocy miernika, czyli przyrządu pomiarowego zwanego również profilometrem. Określa on parametry, które wskazują, czy detal został odpowiednio przygotowany pod malowanie proszkowe. Najczęściej są to wysokość chropowatości według dziesięciu punktów profilu (Rz) oraz średnie arytmetyczne odchylenie profilu od linii średniej (Ra). W naszym Centrum Usługowym Alumetal-Technik wykorzystujemy miernik Mitutoyo. Urządzenie dostarcza kilkanaście wartości (np. Rz, Ra, Rq, Rt), które spełniają wymogi norm JIS/DIN/ISO/ANSI .

Klasa czystości powierzchni

Klasa czystości powierzchni to kolejny pomiar, który wykorzystywany jest w firmach zajmujących się śrutowaniem. Dotyczy on głównie detali przeznaczonych do późniejszego nakładania powłok ochronnych. Określenie klasy czystości polega na ocenia powierzchni na podstawie opisu i zdjęć pomocniczych. Skala dzieli się na Sa 1, Sa 2, Sa 2 ½ oraz Sa 3. Poziom czystości detali wystarczający do rozpoczęcia malowania to Sa 2 ½.

3Z – zapylenie, zasolenie, zaolejenie

Innymi ważnymi pomiarami w procesie śrutowania są:

  • Zapylenie powierzchni – wyniki testów zapylenia wskazują na to, czy filtry są ustawione właściwie. Im wyższe zapylenie, tym niższa efektywność śrutowania. Poziom zapylenia najprościej odczytać z analizy sitowej.
  • Zasolenie powierzchni – poziom zasolenia odczytuje się dzięki metodzie Breslea. Sole te mogą powodować poważne problemy z przyczepnością farby po czasie.
  • Zaolejenie powierzchni – tłuszcz na detalach wpływa na niedokładne oczyszczenie detali i słabszą przyczepność powłok. Test wykonuje się na dwóch próbkach ścierniwa (nowe ziarno i miks operacyjny) wylewając na nie trochę wody – więcej dowiesz się z tego artykułu.

Powyższe pomiary są najbardziej potrzebne podczas analizy i kontroli procesu śrutowania. Istnieją inne mierniki, które mogą się przydać w niektórych branżach, lecz na co dzień są one mniej istotne. Te opisane w artykule wystarczą do samodzielnej optymalizacji oczyszczania powierzchni. Jeśli chcesz również sprawdzić stan maszyny i części zamiennych, możesz skorzystać z naszej usługi serwisowej – kliknij tutaj, aby dowiedzieć się szczegółów.

UseChat