Wpływ stabilnej mieszanki operacyjnej śrutu na koszty i wydajność śrutowania — Case Study

W procesie śrutowania istotną rolę odgrywa stabilna mieszanka operacyjna śrutu. Niestabilność tej mieszanki często jest spowodowana nieodpowiednią frakcją śrutu używanego w procesie. To zaś może skutkować zbyt wolnym śrutowaniem oraz zwiększonymi kosztami. W niniejszym artykule omówimy wpływ stabilnej mieszanki operacyjnej śrutu na efektywność procesu śrutowania oraz przedstawimy przykład firmy, która definiując i rozwiązując problem z miksem operacyjnym, zwiększyła wydajność śrutowania prawie trzykrotnie!

Stabilna mieszanka operacyjna śrutu a wydajność

Odpowiednio ustalona mieszanka operacyjna śrutu ma kluczowe znaczenie dla osiągnięcia pożądanej chropowatości i tempa śrutowania. Stabilny miks operacyjny wpływa na ustalenie optymalnej separacji, co przekłada się na skuteczność i efektywność procesu. Poprawne dobranie granulacji śrutu pozwala osiągnąć pożądane rezultaty w szybki i ekonomiczny sposób. Aby sprawdzić proporcje mieszanki operacyjnej oraz zgodność nowego ziarna warto wykonać analizę sitową. Więcej o tym badaniu śrutu dowiesz się z naszego artykułu (kliknij tutaj, aby przeczytać treść).

Niestabilność miksu operacyjnego może prowadzić do szeregu problemów, m.in. zwiększenia kosztów śrutowania, zużycia ścierniwa oraz wydłużenia czasu obróbki. Tak też było u jednego z naszych Klientów zajmującego się montażem maszyn i różnego rodzaju obróbką stali.

Problemy Klienta z branży obróbki metali

Aby lepiej zobrazować wpływ stabilnej mieszanki operacyjnej śrutu na koszty i wydajność procesu śrutowania, przytoczymy przykład jednego z naszych Klientów.

Prędkość śrutowania w jego firmie była niska — wynosiła jedynie 0,3 metra na minutę. Przez to koszty obróbki (łącznie z energią elektryczną) były coraz wyższe. Na pierwszym spotkaniu technicznym pobraliśmy próbki ścierniwa oraz sprawdziliśmy komponenty maszyny. Drobna frakcja oraz brak sita zostały zauważone gołym okiem. Po dokładnej kontroli oraz przeprowadzeniu analizy sitowej okazało się, że separator nie działał poprawnie. Proporcje w miksie operacyjnym były bardzo zachwiane, co zmniejszyło efektywność śrutowania. Ponadto ścierniwo było popękane, a pył stanowił aż 43% próbki!

Rozwiązanie problemów — zmiana materiału ściernego i zalecenia kontrolujące jakość

Niewystarczająca ilość materiału ściernego w zbiorniku oraz jego nieregularne dozowanie przyczyniło się do rozchwiania mieszanki operacyjnej. Klientowi zależało na zwiększeniu tempa śrutowania, dlatego zaleciliśmy:

  • zmianę standardowego ścierniwa na śrut kulisty VERA®, który zwiększa wydajność procesu (więcej na ten temat przeczytasz tutaj);
  • systematyczne monitorowanie ciągu separatora;
  • regularne dozowanie śrutu.

Dzięki wdrożeniu wskazówek Klient zdołał zwiększyć prędkość śrutowania aż trzykrotnie, zwiększając wartość z 0,3 do 1 metra na minutę! Dzięki dostosowaniu separacji i innych parametrów mieszanki, firma osiągnęła stabilność, co przełożyło się na znaczną poprawę wydajności i ograniczenie kosztów procesu.

Jakie problemy może rozwiązać wizyta technika w Twojej firmie?

Stabilna mieszanka operacyjna śrutu odgrywa kluczową rolę w śrutowaniu. Dlatego przed zaproponowaniem rozwiązań rekomendujemy wizytę technika, który zdiagnozuje problemy, przygotuje koncepcję naprawczą, a następnie pomoże Ci monitorować proces. Zazwyczaj firmy chcą śrutować szybciej, osiągnąć wyższą klasę czystości lub chropowatość w określonym przedziale (Rz, Ra). Wizyta technika pomoże rozwiązać problemy w każdej z tych kwestii.

Skontaktuj się z naszym Doradcą, aby umówić się na dogodny termin spotkania — kliknij tutaj, aby przejść do zakładki Kontakt.

UseChat